Patronat Comarcal de Turisme de l'Alta Ribagorça

Benvinguts a la Web de l'Alta Ribagorça!


Esteu aquí: Inici Notícies MILLORES I SENYALITZACIÓ RECORREGUT ADAPTAT PER A PERSONES INVIDENTS AL SALENCAR DE LLESP

MILLORES I SENYALITZACIÓ RECORREGUT ADAPTAT PER A PERSONES INVIDENTS AL SALENCAR DE LLESP

L’actuació realitzada s’emmarca en un seguit d’accions que s’han portat a terme els

darrers anys des del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, per tal de millorar la zonificació dels usos que es donen en l'entorn d’aquest espai, essent el primer recorregut de la comarca adaptat per a persones invidents, amb senyalització interpretativa en braille.

Les actuacions executades s’han centrat en la millora de la zona d’aparcament de l’accés al Salencar i el sector corresponent a l’observatori d’aus amb la construcció d’un nou observatori ornitològic de fusta tractada, de 4 m2 de superfície en planta, al final del tram de les passarel·les del Salencar i la instal·lació de dos panells informatius amb braille.

Millora de la Zona d’aparcament de l’accés al Salencar:

 

 

§         Instal·lació d’una taula d’interpretació de 100x70 cm.

§         Instal·lació d’un aparca bicicletes de fusta tractada, junt a l’esplanada de l’aparcament, de 2x1m, per a quatre bicis.

§         Delimitació de dues places d’aparcament adaptades i reservades per a persones amb mobilitat reduïda.

§         Instal·lació d’un senyal informatiu per a aparcament accessible.

§         Aportació de tot-u compactat, en el tram de 20 metres de camí que des de la zona d’aparcament del cantó de la carretera condueix a l’enllaç amb la passarel·la del Salencar.

§         Instal·lació de 8 m de nova passarel·la de fusta amb voral lateral per adequar un desnivell al pas de persones amb mobilitat reduïda.

§         Instal·lació de 32 m de voral lateral de fusta en el cantó esquerre de la passarel·la existent.

§         Instal·lació de zona d’eixamplament d’1m2 al final de la passarel·la existent.

§         Trasllat de panel informatiu i instal·lació de nou contingut

 

Millora del sector de l’observatori del Salencar

 

 

§         Desbrossament de la vegetació arbustiva i herbàcia en una longitud d’uns 300 m. S’ha realitzat el desbrossament per mitjans manuals amb desbrossadora, repassant també soques i esporga d’arbustos per una amplada mitjana de 2 m.

§         Col·locació d’una nova placa informativa.

§         Instal·lació d’un senyal informatiu per a aparcament accessible.

§         Instal·lació de dos panells informatius amb Braille de 50x50 cm. Amb informació sobre diferents espècies d’aus del Salencar.

§         Instal·lació de dos faristols de fusta sobre la passarel·la existent i amb informació relacionada sobre la vegetació del Salencar.

§         Construcció d’un observatori ornitològic de fusta tractada, de 4 m2 de superfície en planta, al final del tram de les passarel·les del Salencar.

§         Instal·lació d’un panell informatiu en Braille per a complementar el nou observatori.

§         Col·locació d’un nou panell informatiu al final de la passarel·la.

Amb el conjunt d’actuacions plantejades es canalitza i ordena el flux de visitants i es facilita l’accés amb persones amb discapacitats.

Aquesta actuació es garanteix que les visites que es programin a l’espai puguin disposar d’un mínim d’elements, i equipaments que facin agradable la visita sense interferir amb les espècies de flora i fauna.

Accions del document
Informació útil
  • Punts d'Informació
  • Adreces i Telèfons d'Interès
  • Com Arribar
© Patronat Comarcal de Turisme de l'Alta Ribagorça  |  Av. Victoriano Muñoz, 48 25520 El Pont de Suert  |  Tel. 973 69 04 02 Fax. 973 69 05 75  |  pturisme@ccar.ddl.net

Semic Internet
Loading...